25 Şubat 2012 Cumartesi

                                    

Yaratıcılık insanın en temel özelliklerinden biridir. İnsanın kendi doğasından beslenen bu yaratma isteği mühendislik mesleğinin ve bunun sonucu olarak teknolojideki gelişmelerin ana sebebidir. Hemen her fırsatta kullandığımız teknoloji sözcüğü, sanat ya da beceri anlamına gelen yunanca "Techne" ve bilim ya da çalışma anlamına gelen "Logia" sözcüğünün birleşmesinden türetilmiştir. İngilizcedeki mühendis anlamında kullanılan Engineer kelimesi ise latince "İngeniatorem" kelimesinden türemiştir ve icat etmede ya da günümüze uygun bir diğer deyişle teknoloji tasarımında yaratıcılığı olan kişi anlamına gelir. Türkçede kullanılan mühendis sözcüğü ise eski osmanlıcada (arapçadan) 'Geometri bilen' anlamındaki hendese sözcüğünden türetilmiştir. 
M.Ö 3000 civarında Mısırda pramitlerin yapımında çalışan mühendisler matematiğin bilinebilen kurallarını büyük bir ustalıkla kullanarak pramitin yapımını binde birlik bir hata payıyla tamamlamış ve bunu birçok gizemli buluşla süslemeyi başarmışlardır. (Örneğin İlk radyoaktif meteryallere firavun mezarlarında rastlanmıştır, Mumyalama teknikleri hala tam çözülememiştir. Pramitin ışıklandırma sistemi ciddi bir muammadır, pramitin coğrafi konumu ve Pi sayısının gizemi bugüne kadar cevapsızdır vs) Babilde ilk toplama makinası olan abaküs bu yıllarda icad edilmiştir.
 

M.Ö 2000 yılı civarında kaleme alınan Hamurabi yasalarında belirtilen inşaat yapım kuralları, belgelenen en eski mühendislik kuralları sayılmaktadır. Anadoluda yaşamış olan Thales, M.Ö 550'lerde geometrinin temellerini atan Pisagor okulunu kurmuştur. Ayni dönemlerde yaşayan Arşimed (M.Ö 287) birleşik makaraları, hidrolik vidaları, büyüteci bulması ve kaldıraç kanunlarının uygulandığı savaş makinalarının icadı modern mühendisliğin ilk adımları sayılabilir. Bulduğu kaldıraç kanunları Fen bilimlerindeki gelişmenin de başlangıcı sayılmaktadır.
Mısırlılar ve Yunanlıların bu icad etme yetenekleri tarihsel olarak bilinmekle birlikte teknolojik olarak ilk uygulayıcılar Romalılardır. Romalılar mühendislikte gösterdikleri başarıların yanında satandart ölçütlerin geliştirilmesine ve örgütlenmeye büyük önem vermişlerdir. Bilim ve tekniğin birleştirilmesi olarak belirtilen bu çalışmalar mühendisliğin temeli sayılmaktadır. M.Ö 10 yılında romalı mimar Vitruvius ilk vinci tasarlamıştır. Hakkında bilgi sahibi olunan ilk mühendislik ders kitabı M.Ö15 yılında Marcus V.Pollio tarafından kaleme alındığı tahmin edilen "De Architectura" dır.

Toplumlar arasında ticaret geliştikçe edinilen bilgilerde hızla yayılmıştır. Yayılan bu bilgilerin Çinliler tarafından büyük bir maharetle ve batıdan çok daha önce teknolojiye dönüştürüldüğü bilinir. Örneğin demir kalıpçılık, dümen, kağıt, ipek dokumacılığı, barut (1000 civarı), matbaacılık (1045 civarı) gibi buluşların Avrupada keşfedildiği 14.yy dan yüzlerce yıl önce Çinde uygulandığı saptanmıştır.
 

Özellikle 16.yy sonrasında Copernicus, Kepler, Newton, Galileo,Toricelli, Laplace, Fourier, Lavosier, Avagado, Carnot, Maxwell, Watt, gibi bilimle uğraşan insanlar günümüz teknolojisinin gelişmesinde çeşitli disiplinlere bağlı bilimsel temellerin oluşmasına neden olmuşlardır.


Pil (1790)
Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. İlk pil 1774 yılında İtalya da Alessandro Volta tarafından bulundu. Volta, her yerde rahatlıkla bulduğumuz ve kullandığımız pilleri yapabilmek için tam 25 yılını harcadı.


Otomobil (1900)
Aslında kendiliğinden giden ilk arabayı Fransızlar yaptı. Buharla çalışan bu araba, dört yolcuyu ancak 20 dakika taşıyabiliyordu. Hızı da saatte 3,6 kilometreydi. 1900'lerde otomobillerde elektrik ve buhar beraber kullanılmaya başlandı. 1898 yılında Amerika'da 50 tane araba fabrikası ve 1898 yılında 241 fabrika vardı.
1908 yılında Henry Ford ucuz ve güvenilir arabaların seri yapımına başladı. 1920'lerde otomobiller bütün devletlerin yollarında görülmeye başlandı.


Uçak (1903)
İnsan yapımı bir araçla uçan ilk canlılar, bir yavru horoz, bir ördek ve bir koyundu. Bunlar 1783’te Fransız Montgolfier kardeşlerin yaptıkları, sıcak havayla dolu bir balon içinde uçuruldular. İngiliz William Henson ve John Stringfellow, 1840’larda buhar makinesiyle çalışan, günümüzün uçaklarının birçok özelliğini taşıyan bir model uçak yaptılar. Motorlu bir uçakla ilk kez Amerikalı Wright kardeşler uçtu. 1903’te yaptıkları Flyer adlı uçak, hafif bir benzin motoruyla çalışıyordu.


Buzdolabı (1911)
Buzdolapları 3000 yıllık bir gelişimden sonra bugünkü hallerini aldılar. Milattan önce 1000 yıllarında Çinliler buzu kesip saklamışlar. Sonra ılık havalarda kullanmışlar. 18. yüzyılda İngilizler de buzu tuzun içinde yeraltında yaza kadar saklamışlar. 18. yüzyılda Michael Faraday, buzdolabının çalışma kanununu buldu. 1911 yılında ilk defa buzdolabı bir evde kullanılmaya başlandı. 1950 ile 1960 yılları arasında buzdolapları artık rahatlıkla evlere girdi.


Elektrikli süpürge (1901)

Hubert Booth, 1901 yılında ilk elektrikli süpürgeyi icat etti. Booth’un elektrikli süpürgesi o kadar büyüktü ki atlı bir arabayla çekilmesi gerekiyordu. Fakat süpürgenin gücü gayet iyiydi.

Daktilo (1898)
Bazı icatlar zamanla rafa kaldırılıyor. Daktilo da bunlardan bir tanesidir. Bilgisayarlardan önce insanlar yazılarını daktilo ile yazarlardı. İlk daktiloyu 1898 yılında Christopher Latham Sholes icat etti ve insanları, el ile yazmaktan kurtardı. Fakat şimdi bilgisayarda yazı yazmak daha kolay ve pratik olduğundan daktilolar tarihî eserler arasına gönderildi.


Çamaşır makinesi (1906)

Ala Fischer
, 1906 yılında ilk çamaşır makinesini icat etti. Bu makine elektrik yardımıyla döndürülüyor ve hareket sırasında çamaşırlar sürekli suyla temas ederek temizlenmiş oluyordu. İlk kurutmalı çamaşır makinesi ise 1924’te üretildi.Kredi kartı (1920)
Kredi kartları 1920'lerde Amerika'daki petrol şirketleri ve oteller tarafından kullanılmaya başlandı. 1950 yılında Amerika'daki Diner's Club lokantası ilk uluslararası kredi kartını devreye soktu. 1970 yılında manyetik bantlar kullanılınca kredi kartları da yaygınlaşmaya başladı. Bir kredi kartına sahip olmanız için en az 18 yaşında olmanız gerektiğini unutmayın.
 

Fotokopi makinesi (1942)
Chester Carlson tarafından 1942 yılında icat edildi. Fotokopi makineleri sayesinde gerekli dokümanları çoğaltmak kolaylaşmış oldu.
 

Televizyon (1927)
Seyretmeyi çok sevdiğiniz; fakat başında uzun süre beklediğiniz zaman zararlı olan televizyon 1927 yılında Philo Farnsworth tarafından Amerika’da yapıldı. 20 yaşındaki Philo’nun elde ettiği ilk görüntü, dönen siyah bir çizgi idi. İlk televizyonlarda görüntüler
siyah beyazdı. Ancak 1966 yılında insanlar renkli görüntüler seyretmeye başladılar.


CD (1980)
Hollanda elektronik firması olan Philips ilk CD’yi yapmak için 1960 yılında çalışmalara başladı. Ancak tek başına bunu beceremedi. Japon firması Sony ile birlikte 1980 yılında ilk CD’yi Japonya’da yaptılar.